Školní družina

Školní družina Dolní Dunajovice

Školní družinu najdete na ulici Lípová, v prvním patře budovy, v níž je umístěna i školní jídelna. Od školního roku 2020/21 budou otevřena dvě oddělení školní družiny. Děti se zde věnují různým činnostem.

Provoz školní družiny: 11:20 - 16:00

ŠD navštěvují žáci převážně mladšího školního věku 1. - 4. tříd. Měsíční poplatek za ranní družinu činí 50 Kč, za odpolední družinu činí 150 Kč. Za  tyto peníze se kupují různé pomůcky. ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před odchodem domů či do jiných zájmových kroužků. Děti se zde seznamují s možnou škálou aktivit - pracovní a výtvarné činnosti, rozvoj pohybových a hudebně pohybových dovedností.

Ranní družina: 6:30 - 7:30 

Nachází se v budově základní školy. V 1. patře je vymezena třída pro volnočasové aktivity

 

Školní družina Perná

Školní družinu najdete v přízemí školy. Děti se zde věnují různým činnostem.

Provoz školní družiny: 6:30 - 7:30, 11:20 - 15:30

ŠD navštěvují žáci převážně mladšího školního věku 1. - 4. třídy. Může být zapsáno 15 dětí základní školy. Měsíční poplatek za ranní družinu činí 50 Kč, za odpolední družinu činí 150 Kč. Za tyto peníze se kupují různé pomůcky. ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před odchodem domů či do jiných zájmových kroužků. Děti se zde seznamují s možnou škálou aktivit - pracovní a výtvarné činnosti, rozvoj pohybových a hudebně pohybových dovedností.