Základní informace

Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem. Historická budova (z r. 1884) se nachází na ulici Hlavní č. p. 82. Škola vzdělává cca 190 žáků v 10 třídách, máme odloučené pracoviště v Perné, kde je 14 žáků 1. a 2. ročníku. Součástí školy je i školní poradenské pracoviště. Ve dvoře je také pěkné hříště, které bylo vybudováno v roce 2019. Kromě žáků místních do školy dojíždějí děti ze sousedních obcí Perné, Brodu nad Dyjí a Pasohlávek.

Dlouhodobá koncepce školy vychází z našeho vzdělávacího programu „Škola pro život“. Naší prioritou je péče o každého žáka, individuální přístup, respektování a rozvoj osobnosti, integrace žáků s poruchami učení a chování. Ke komfortu  vzdělávání na naší škole patří vysoká aprobovanost pedagogů, kvalitní materiálně technické vybavení, tělocvična, snadný přístup k internetu pro všechny žáky, lyžařský kurz, zajímavé výchovně vzdělávací exkurze, projektové dny a další.
Veřejnosti jsou známy naše letní příměstské tábory, které se těší velkému zájmu..

Dále k nám patří mateřská škola, která se nachází asi 100 m od naší budovy a hned za ní je školní jídelna se dvěma odděleními školní družiny. Třetí oddělení školní družiny máme v obci Perná.

Žáci 1. - 4. ročníku mají zajištěnu ranní družinu od 6.30 hod.

 

Od září 2022 používáme ve škole nový informační systém EDUPAGE.