• O škole
    Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem. Dále k nám patří mateřská škola, která se nachází asi 100 m od naší budovy a hned za ní je školní jídelna se dvěma odděleními školní družiny.
    V Perné máme odloučené pracoviště základní školy s 1. a 2. třídou a jedním oddělením školní družiny.
  • Jsme moderní škola
    Učebny máme upraveny na pracovnu s počítači a interaktivní tabulí (IAT), učebnu matematiky s IAT a tablety. Učebnu AJ a pracovnu pro CH a F máme také vybavenou IAT. Pět tříd prvního stupně je vybaveno notebookem nebo PC a IAT. Tři třídy druhého stupně jsou vybaveny novou bílou tabulí a interaktivním projektorem. Celá škola je pokryta wifi sítí.
  • Tělocvična
    Součástí školy je tělocvična, která prošla kompletní rekonstrukcí, dále školní dvůr, který čeká na investice. Spolu s fasádou ve dvoře byla vybudována ochranná síť kolem budoucího hřiště.

Aktuality

3. 7. 2020
Reportáž RTVJ - 2. 7. 2020
1. 7. 2020
Letní prázdniny - krásné léto
30. 6. 2020
Stanovení úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání
23. 6. 2020
Nabídka zaměstnání
10. 6. 2020
Oznámení
4. 6. 2020
Ředitelské volno

Úřední deska

28. 1. 2020
Ředitelské volno
1. 12. 2019
Návrh rozpočtů
25. 10. 2019
Rozpočet školy
18. 4. 2019
Č.j. ZŠ D.D.75/2019
2. 1. 2019
Rozpočet školy - střednědobý výhled
17. 9. 2018
Dokumenty školy