• O škole
    Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem. Dále k nám patří mateřská škola, která se nachází asi 100 m od naší budovy a hned za ní je školní jídelna se dvěma odděleními školní družiny.
    V Perné máme odloučené pracoviště základní školy s 1. a 2. třídou a jedním oddělením školní družiny.
  • Jsme moderní škola
    Učebny máme upraveny na pracovnu s počítači a interaktivní tabulí (IAT), učebnu matematiky s IAT a tablety. Učebnu AJ a pracovnu pro CH a F máme také vybavenou IAT. Pět tříd prvního stupně je vybaveno notebookem nebo PC a IAT. Tři třídy druhého stupně jsou vybaveny novou bílou tabulí a interaktivním projektorem. Celá škola je pokryta wifi sítí.
  • Tělocvična
    Součástí školy je tělocvična, která prošla kompletní rekonstrukcí, dále školní dvůr, který čeká na investice. Spolu s fasádou ve dvoře byla vybudována ochranná síť kolem budoucího hřiště.

Aktuality

13. 11. 2018
PIŠQWORKY 2018
8. 11. 2018
Nábor nových členů
26. 10. 2018
Projektový den - 100 let republiky
25. 10. 2018
Podzimní prázdniny
25. 10. 2018
Prvouka ve 3. třídě - Výroba salátů
25. 10. 2018
Sběr papíru - 14. - 15. listopadu 2018

Úřední deska

17. 9. 2018
Dokumenty školy