• O škole
    Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem. Dále k nám patří mateřská škola, která se nachází asi 100 m od naší budovy a hned za ní je školní jídelna se dvěma odděleními školní družiny.
    V Perné máme odloučené pracoviště základní školy s 1. a 2. třídou a jedním oddělením školní družiny.
  • Jsme moderní škola
    Učebny máme upraveny na pracovnu s počítači a interaktivní tabulí (IAT), učebnu matematiky s IAT a tablety. Učebnu AJ a pracovnu pro CH a F máme také vybavenou IAT. Pět tříd prvního stupně je vybaveno notebookem nebo PC a IAT. Tři třídy druhého stupně jsou vybaveny novou bílou tabulí a interaktivním projektorem. Celá škola je pokryta wifi sítí.
  • Tělocvična
    Součástí školy je tělocvična, která prošla kompletní rekonstrukcí, dále školní dvůr, který čeká na investice. Spolu s fasádou ve dvoře byla vybudována ochranná síť kolem budoucího hřiště.

Aktuality

28. 5. 2020
Výsledek zápisu do mateřské školy v Dolních Dunajovicích
18. 5. 2020
Tábory 2020
14. 5. 2020
Obnovení provozu MŠ
13. 5. 2020
Výsledky přijímacího řízení - ZŠ
7. 5. 2020
Informace DDM
7. 5. 2020
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy

Úřední deska

28. 1. 2020
Ředitelské volno
1. 12. 2019
Návrh rozpočtů
25. 10. 2019
Rozpočet školy
18. 4. 2019
Č.j. ZŠ D.D.75/2019
2. 1. 2019
Rozpočet školy - střednědobý výhled
17. 9. 2018
Dokumenty školy