• O škole
  Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem. Dále k nám patří mateřská škola, která se nachází asi 100 m od naší budovy a hned za ní je školní jídelna se dvěma odděleními školní družiny.
  V Perné máme odloučené pracoviště základní školy s 1. a 2. třídou a jedním oddělením školní družiny.
 • Jsme moderní škola
  V současné době probíhá komplexní rekonstrukce odborných učeben přírodovědných předmětů, matematiky, jazyků a polytechniky a bude vybudována laboratoř (fyzika, chemie, přírodopis)

  Dále je ve škole multimediální učebna AJ.

  Všechny kmenové třídy jsou vybaveny notebookem nebo PC a interaktivní tabulí, displejem nebo projektorem.

  Celá škola je pokryta wifi sítí.

  Na dvoře máme k dispozici venkovní učebnu v altánu.
 • Tělocvična
  Součástí školy je tělocvična, která prošla kompletní rekonstrukcí, dále školní dvůr, který čeká na investice.
  Ve dvoře budeme využívat nové sportovní hřiště i s ochrannými sítěmi okolo.

Aktuality

26. 2. 2021
Provoz školy od 1. 3. 2021
24. 2. 2021
Školní družina o prázdninách
23. 2. 2021
Letní tábory
8. 1. 2021
Štěpánský běh 2020 - vyhodnocení
8. 1. 2021
Výpomoc v době covidové
21. 12. 2020
Netradiční Štěpánský běh

Úřední deska

1. 1. 2021
Rozpočty
19. 11. 2020
Návrhy rozpočtů
28. 1. 2020
Ředitelské volno
19. 12. 2019
Rozpočty
25. 10. 2019
Rozpočet školy
18. 4. 2019
Č.j. ZŠ D.D.75/2019