• O škole
    Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem. Dále k nám patří mateřská škola, která se nachází asi 100 m od naší budovy a hned za ní je školní jídelna se dvěma odděleními školní družiny.
    V Perné máme odloučené pracoviště základní školy s 1. a 2. třídou a jedním oddělením školní družiny.
  • Jsme moderní škola
    Učebny máme upraveny na pracovnu s počítači a interaktivní tabulí (IAT), učebnu matematiky s IAT a tablety. Učebnu AJ a pracovnu pro CH a F máme také vybavenou IAT. Pět tříd prvního stupně je vybaveno notebookem nebo PC a IAT. Tři třídy druhého stupně jsou vybaveny novou bílou tabulí a interaktivním projektorem. Celá škola je pokryta wifi sítí.
  • Tělocvična
    Součástí školy je tělocvična, která prošla kompletní rekonstrukcí, dále školní dvůr, který čeká na investice. Spolu s fasádou ve dvoře byla vybudována ochranná síť kolem budoucího hřiště.

Aktuality

18. 4. 2019
Výsledek přijímacího řízení - ZŠ
17. 4. 2019
Dopravní výchova
16. 4. 2019
Den otevřených dveří
16. 4. 2019
Oblastní kolo - Vybíjená
10. 4. 2019
Třídní schůzky
5. 4. 2019
Ukliďme Česko

Úřední deska

18. 4. 2019
Č.j. ZŠ D.D.75/2019
27. 3. 2019
Nabídka zaměstnání - asistent pedagoga
7. 2. 2019
Nabídka pracovního místa v MŠ
4. 1. 2019
Nabídka pracovního místa ŠD
2. 1. 2019
Rozpočet školy - střednědobý výhled
17. 9. 2018
Dokumenty školy