• O škole
    Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem. Dále k nám patří mateřská škola, která se nachází asi 100 m od naší budovy a hned za ní je školní jídelna se dvěma odděleními školní družiny.
    V Perné máme odloučené pracoviště základní školy s 1. a 2. třídou a jedním oddělením školní družiny.
  • Jsme moderní škola
    Učebny máme upraveny na pracovnu s počítači a interaktivní tabulí (IAT), učebnu matematiky s IAT a tablety. Učebnu AJ a pracovnu pro CH a F máme také vybavenou IAT. Pět tříd prvního stupně je vybaveno notebookem nebo PC a IAT. Tři třídy druhého stupně jsou vybaveny novou bílou tabulí a interaktivním projektorem. Celá škola je pokryta wifi sítí.
  • Tělocvična
    Součástí školy je tělocvična, která prošla kompletní rekonstrukcí, dále školní dvůr, který čeká na investice. Spolu s fasádou ve dvoře byla vybudována ochranná síť kolem budoucího hřiště.

Aktuality

25. 3. 2020
Zápis do 1. třídy
23. 3. 2020
Úřední hodiny v době mimořádného opatření
16. 3. 2020
Online výuka v době mimořádného opatření
12. 3. 2020
Mimořádné opatření 2
10. 3. 2020
Mimořádné opatření
28. 2. 2020
LVK Hraběšice - 27. 2. 2020

Úřední deska

28. 1. 2020
Ředitelské volno
1. 12. 2019
Návrh rozpočtů
25. 10. 2019
Rozpočet školy
18. 4. 2019
Č.j. ZŠ D.D.75/2019
2. 1. 2019
Rozpočet školy - střednědobý výhled
17. 9. 2018
Dokumenty školy