• O škole
    Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem. Dále k nám patří mateřská škola, která se nachází asi 100 m od naší budovy a hned za ní je školní jídelna se dvěma odděleními školní družiny.
    V Perné máme odloučené pracoviště základní školy s 1. a 2. třídou a jedním oddělením školní družiny.
  • Jsme moderní škola
    Učebny máme upraveny na pracovnu s počítači a interaktivní tabulí (IAT), učebnu matematiky s IAT a tablety. Učebnu AJ a pracovnu pro CH a F máme také vybavenou IAT. Pět tříd prvního stupně je vybaveno notebookem nebo PC a IAT. Tři třídy druhého stupně jsou vybaveny novou bílou tabulí a interaktivním projektorem. Celá škola je pokryta wifi sítí.
  • Tělocvična
    Součástí školy je tělocvična, která prošla kompletní rekonstrukcí, dále školní dvůr, který čeká na investice. Spolu s fasádou ve dvoře byla vybudována ochranná síť kolem budoucího hřiště.

Aktuality

17. 9. 2019
Nabídka pracovního místa
28. 8. 2019
Informace ze školní jídelny
28. 8. 2019
Zahájení školního roku 2019/2020
22. 8. 2019
Schůzka pro rodiče dětí z MŠ
15. 7. 2019
Nabídka pracovního místa!!!
1. 7. 2019
Úřední hodiny o prázdninách

Úřední deska

30. 4. 2019
Nabídka zaměstnání - vychovatel/ka ve školní družině
18. 4. 2019
Č.j. ZŠ D.D.75/2019
27. 3. 2019
Nabídka zaměstnání - asistent pedagoga
7. 2. 2019
Nabídka pracovního místa v MŠ
4. 1. 2019
Nabídka pracovního místa ŠD
2. 1. 2019
Rozpočet školy - střednědobý výhled