• O škole
    Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem. Dále k nám patří mateřská škola, která se nachází asi 100 m od naší budovy a hned za ní je školní jídelna se dvěma odděleními školní družiny.
    V Perné máme odloučené pracoviště základní školy s 1. a 2. třídou a jedním oddělením školní družiny.
  • Jsme moderní škola
    Učebny máme upraveny na pracovnu s počítači a interaktivní tabulí (IAT), učebnu matematiky s IAT a tablety. Učebnu AJ a pracovnu pro CH a F máme také vybavenou IAT. Pět tříd prvního stupně je vybaveno notebookem nebo PC a IAT. Tři třídy druhého stupně jsou vybaveny novou bílou tabulí a interaktivním projektorem. Celá škola je pokryta wifi sítí.
  • Tělocvična
    Součástí školy je tělocvična, která prošla kompletní rekonstrukcí, dále školní dvůr, který čeká na investice. Spolu s fasádou ve dvoře byla vybudována ochranná síť kolem budoucího hřiště.

Aktuality

16. 1. 2020
Tábory 2020
20. 12. 2019
PF 2019
20. 12. 2019
Zpívání pod vánočním stromem
18. 12. 2019
Exkurze v čističce odpadních vod
17. 12. 2019
Štěpánský běh 2019 - pozvánka
16. 12. 2019
Vánoční výstava - Dům K. Rennera

Úřední deska

28. 1. 2020
Ředitelské volno
1. 12. 2019
Návrh rozpočtů
25. 10. 2019
Rozpočet školy
30. 4. 2019
Nabídka zaměstnání - vychovatel/ka ve školní družině
18. 4. 2019
Č.j. ZŠ D.D.75/2019
27. 3. 2019
Nabídka zaměstnání - asistent pedagoga