Školská rada

Složení Školské rady

Zástupci zřizovatele školy (jmenováni Radou obce Dolní Dunajovice)

  • Mgr. Jitka Benová
  • Mgr. Věra Zouharová

 

Zvolení zástupci zákonných zástupců nezletilých dětí

  • Natálie Horáková
  • Bc. Anna Studýnková, DiS.

 

Zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy

  • Mgr. Lenka Gilová
  • Mgr. Bronislava Trčková

 

Složení školské rady od března 2018