Školská rada

Složení Školské rady od srpna 2018

Zástupci zřizovatele školy (jmenováni Radou obce Dolní Dunajovice)

  1. Mgr. Jitka Benová
  2. Lenka Hrabalová

Zvolení zástupci zákonných zástupců nezletilých dětí

  1. Natálie Horáková
  2. Bc. Anna Studýnková, DiS.

Zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy

  1. Mgr. Lenka Gilová
  2. Mgr. Bronislava Trčková