Školská rada

Složení Školské rady 

Zástupci zřizovatele školy (jmenováni Radou obce Dolní Dunajovice)

  1. Mgr. Jitka Benová
  2. Mgr. Věra Zouharová

Zvolení zástupci zákonných zástupců nezletilých dětí

  1. Natálie Horáková
  2. Bc. Anna Studýnková, DiS.

Zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy

  1. Mgr. Lenka Gilová
  2. Mgr. Bronislava Trčková