Mateřská škola

"Vše, co děláme pro děti, není nikdy zbytečné."

Budova mateřské školy byla uvedena do provozu v roce 1992. Průběžně prošla rozsáhlou rekonstrukcí, až získala nynější podobu. Nachází se na začátku obce.

Mateřská škola podporuje zdravý životní styl a zdravý vývoj dítěte po všech jeho stránkách, doplňuje rodinnou výchovu a pomáhá zajišťovat dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Cílem naší mateřské školy je, aby čas zde prožitý byl pro dítě radostný, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělání.

Budova mateřské školy je dvoupodlažní s kapacitou 65 dětí. V současné době budou v provozu tři třídy a dochází k nám i děti z okolních vesnic. Třídy Motýlci (celkem 20 dětí) i Berušky (celkem 22 dětí) jsou naplněny dětmi smíšeného věku od 3 let do 5 let, třídu Včeliček (celkem 23 dětí) budou navštěvovat děti předškolního věku. Mateřská škola má celodenní provoz od 6:30 do 16:30 hod.

Budovu ze tří stran obklopuje prostorná zahrada s houpačkami, pískovištěm, průlezkami, travnatou plochou, ale i prostorem pro rozvoj různých pohybových dovedností dětí.

Strava se dováží z nedaleké školní jídelny.