Historie školy

Současná budova školy pochází z roku 1894, historie je však dochována pouze od roku 1945. Ihned po příchodu nových osídlenců v roce 1945 přišli do obce učitelé, kteří měli za úkol zorganizovat vzdělávání dětí ve školách. Byly zde zřízeny dvě školy – obecná pro děti 1. –  5. ročníku a újezdní měšťanská škola pro 6. – 9. ročník.

Od 3. září začalo v naší budově vyučování ve dvou třídách obecné školy, kam bylo zapsáno 62 dětí. Prvními učiteli ve školním roce 1945 - 46 byli Karel a Albína Bohuslavovi. Vyučování v měšťanské škole započalo také v září 1945 se 35 zapsanými žáky. 1. prosince 1945 byla otevřena třída mateřské školy jako součást obecné školy. V dalších letech se počet žáků stále zvyšoval až na rekordních 518 ve školním roce 1959 - 60, kdy zde učilo 24 učitelů. Poté se počet žáků i učitelů začal opět snižovat.

Název školy byl v průběhu její existence také několikrát změněn. Z obecné a měšťanské školy vznikla     v roce 1953 Osmiletá střední škola, poté Devítiletá střední škola, Základní devítiletá škola a Základní škola. Od roku 2006 má naše škola oficiální název Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, okres Břeclav. Od 1. května 2019 opět dochází ke změně názvu školy:

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, příspěvková organizace

Ředitelé ZŠ a MŠ v Dolních Dunajovicích

 Obecná (národní) škola

 1. Karel  BOHUSLAV 1945 – 1946
 2. Miroslav KLÍMA 1946 – 1953

Měšťanská (střední) škola

 1. Stanislav ZOUNEK 1945 – 1950
 2. Zdeněk PAVELKA 1950 – 1951
 3. Jiří  HAVRÁNEK 1951 – 1953

Od roku 1953 jedno vedení - Osmiletá střední škola, Devítiletá střední škola, Základní devítiletá škola, Základní škola, Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice.

 1. Jiří  HAVRÁNEK 1953 – 1960
 2. Oldřich JEŘÁBEK 1960 – 1974
 3. Alois  VÁLKA 1974 – 1985
 4. Bohumil ZOUHAR 1985 – 1990
 5. Filip HRON 1990 – 2001
 6. Mgr. Miroslav IVANIŠ 2001 – 2017
 7. Mgr. Vladimír MIKEL 2018 –