ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice

Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem. Dále k nám patří mateřská škola, která se nachází asi 100 m od naší budovy a hned za ní je školní jídelna se dvěma odděleními školní družiny. V Perné máme odloučené pracoviště základní školy s 1. a 2. třídou a jedním oddělením školní družiny.

Na jaře 2020 bylo ve dvoře vybudováno školní hřiště s umělým povrchem. Loni na podzim proběhla komplexní rekonstrukce odborných učeben přírodovědných předmětů, matematiky, jazyků a polytechniky a byla vybudována laboratoř (fyzika, chemie, přírodopis).