Ukončené projekty

Tvoříme a mluvíme

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0234
Název projektu: Tvoříme a mluvíme
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.00
Název a číslo oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Datum realizace: 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015

Projektový záměr - výzva 57

Projekt je realizován prostřednictvím čtyř klíčových aktivit.

Rozpočet
KA1 - Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy - 204 112,00
KA2 - Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy - 66 952,00
KA3 - Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu - 26 176,00
KA4 - Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu - 249 300,00

Klíčová aktivita 1 byla naplněna během projektového dne 7. 12. 2015, kdy žáci 8. a 9. ročníku vyráběli žákovskou pomůcku do fyziky na měření sil.
klíčové aktivitě 2 absolvovali naši učitelé školení zaměřená na projektovou výuku.
Klíčová aktivita 3 a 4 trvala více než 3 měsíce. Učitelé a žáci si rozvíjeli jazykové kompetence v anglickém jazyku s pomocí ICT.

 

1.9.2015

Se školou do světa

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0778
Název projektu: Se školou do světa
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.00 
Název a číslo oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Datum realizace: 8. 7. 2015 - 23. 12. 2015

 

8.7.2015

Výstupy projektu: Inovace výuky na ZŠ Dolní Dunajovice

 1. MZ
 • Projektový den - V přírodě zdravě - 1 - 14. 10. 2014
 • LVA - Valtice - 6. 10. 2014
 • Planetárium - 16. 10. 2014
 • Projektový den - Recyklace hrou - 12. 11. 2014
 • Exkurze IQ Landia Liberec 13. 11. 2014
 • Projektový den My se vědy nebojíme - IQ Landia Liberec 14. 11. 2014
 • Projektový den - 21. 11. 2014 - Škola končí , a co dál....
 • CEV lipka Brno - 27. 11. 2014
 • CEV Lipka Brno - 28. 11. 2014
 • CEV lipka Brno - 8. 12. 2014
 • Planetárium, Anthropos - 9. 12. 2014
 • CEV lipka Brno - 15. 12. 2014
 • VIDA Brno -18. 12. 2014
 • Projektový den - Vánoční čas... 17. 12. 2014
 1. MZ 
 1. MZ 
 1. MZ 
 1. MZ
 1. MZ
 1. MZ

Procvičování násobilky

 

3.1.2015

Inovace výuky na ZŠ Dolní Dunajovice

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0079
Název projektu: Inovace výuky na ZŠ Dolní Dunajovice
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.16 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II
Název a číslo oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Datum zahájení realizace projektu: 4. 1. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 3. 1. 2015

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky, modernizovat metody výuky, lépe motivovat žáky k vlastnímu učení a umožnit jim podílet se na výuce. Žáci budou používat tablety a výukový portál. Vyučující vytvoří a ověří studijní materiály, které budou po jejich evaluaci začleněny do ŠVP a využívány v dalších letech.

Důraz bude kladen na zlepšení klíčových kompetencí žáků, jejich motivace k dalšímu vzdělávání, na provázanost školních znalostí a běžného života, na zvýšení zájmu o dění ve škole i ze strany rodičů a široké veřejnosti. Zvýšení zájmu o životní prostředí a rozvíjení environmentální výchovy chceme dosáhnout formou projektových dnů, kratších i dlouhodobých projektů, vybudováním přírodovědného pracoviště, exkurzemi, výukovými programy a soutěžemi. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, čímž dojde ve zlepšení jejich kompetencí k výuce.

Cílová skupina - žáci


Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím dělené výuky a inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky:

prostřednictvím digitálních technologií
výukového portálu
exkurzemi
projektovými dny


Cílová skupina - pedagogové

Pedagogickým pracovníků základní školy se poskytuje podpora v profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na:

rozvoj dovedností v oblasti digitálních technologií využitelných
pro zavedení efektivních vyučovacích metod a forem
nové poznatky a trendy v matematice, fyzice a přírodopisu
Formou dalšího profesního vzdělávání skupiny pedagogických pracovníků v týmové spolupráci bude rovněž posílen podíl pedagogů na vytváření strategie školy v oblasti podpory digitálních technologií napříč vyučovacími předměty.

Klíčové aktivity projektu

KA 1 - Vytvoření podmínek pro inovaci výuky

 • Vzdělávání pedagogů
 • Úprava učebny matematiky
 • Úprava školní zahrady

KA 2 - Inovace fyziky

 • Výukový kurz v MOODLE
 • Pracovní listy, laboratorní cvičení

KA 3 - Inovace matematiky

 • Výukový kurz v MOODLE
 • Pracovní listy, sbírky příkladů
 • Interaktivní materiály
 • Dělené hodiny

KA 4 - Inovace přírodopisu

 • Výukové programy
 • Pracovní listy a cvičení
 • Přírodovědné pracoviště

KA 5 - Exkurze a výukové programy

 • Exkurze – planetárium, JE, …
 • Výukové programy CEV,…

Realizace projektu

Datum zahájení projektu: 4. ledna 2013.

Předpokládané datum ukončení projektu: 3. ledna 2015 .

Financování projektu

Evropský strukturální fond
2 766 168,60 Kč, 85%

Státní rozpočet
488 147,40 Kč, 15%

Křížové financování
80 000,00 Kč, 2,46%

Celkové náklady projektu
3 254 316,00 Kč, 100%

Projektový tým

Hlavní manažer projektu

Mgr. Miroslav Ivaniš
email: zs-reditel@dolni-dunajovice.cz, tel.: 724054723, 519517292

Hlavní koordinátor projektu


Mgr. Bronislava Trčková
email: trckovab@zs-dd.cz, tel.: 725485138, 519517292

Finanční koordinátor

Oldřiška Svobodová
email: zs@dolni-dunajovice.cz, tel.: 519517292

Koordinátor aktivity

Ing. Bronislava Čapková, Mgr. Věra Zouharová
capkovab@zs-dd.czv.zouharova@seznam.cz, tel.: 519517292

Výstupy projektu

V rámci projektu vytvoří pedagogové učební materiály v těchto předmětech:

 • Fyzika,
 • Matematika,
 • Přírodopis.

Bude vybudován e-learningový portál. Bude upravena školní zahrada a vybudováno přírodovědné pracoviště.

 

4.1.2013

Chceme být lepší

Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nového vybavení, nových metod a nástrojů dosáhnout zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin.

Cílová skupina - žáci

Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím dělené výuky a inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky:

 • směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti v cizím jazyce
 • prostřednictvím digitálních technologií
 • směřující k rozvoji matematické gramotnosti
 • směřující k rozvoji přírodovědné gramotnosti
 • směřující k rozvoji finanční gramotnosti.

Cílová skupina - pedagogové

Pedagogickým pracovníků základní školy se poskytuje podpora v profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na:

 • rozvoj dovedností v oblasti digitálních technologií
 • využitelných pro zavedení efektivních vyučovacích metod a forem
 • zvyšování jazykové gramotnosti
 • rozvoj čtenářské gramotnosti, matematické,
 • přírodovědné a finanční gramotnosti.

Realizace projektů

Datum zahájení projektu: 15. září 2010.

Předpokládané datum ukončení projektu: 14. března 2013.

Financování projektu

Evropský strukturální fond
985 865,70 Kč, 85%

Státní rozpočet
173 976,30 Kč, 15%

Celkové náklady projektu
1 159 842,00 Kč, 100%

Projektový tým

Hlavní manažer projektu

Mgr. Miroslav Ivaniš
email: zs-reditel@dolni-dunajovice.cz, tel.: 519517292

Manažer projektu

Mgr. Bronislava Trčková
email: trckovab@zs-dd.cz, tel.:519517292

Finanční koordinátor

Oldřiška Svobodová
email: zs@dolni-dunajovice.cz, tel.: 519517292

Výstupy projektu

V rámci projektu vytvořili pedagogové výstupy v těchto předmětech:

 • Český jazyk
 • Matematika
 • Anglický jazyk
 • Fyzika
 • Informatika
 • Přírodopis
 • Prvouka
 • Finanční gramotnost

V případě, že máte o nějaký výstup zájem a chtěli byste ho vyzkoušet ve svých hodinách, stačí oslovit manažera, který Vám jej zašle na e-mail.

 

15.9.2010

Chceme být lepší