I V ZIMĚ SE DÁ SPORTOVAT

 Ve školní družině umíme sportovat i v zimě. Sportujeme každý týden. Hrajeme pohybové hry, zdokonalujeme jak správně se pohybovat, házet balonem a jiné. Děti sportují rádi a proto si mohou vybrat i sportovní hry. Vybrané sportovní hry ve skupinkách hrají. Učí se tím být kolektivní, pomáhat druhým a umět si říci o pomoc druhému. při sportu zažijeme spoustu legrace. 

Sdílet