info, úhrada za ŠD

Úhrada za školní družinu činní 100,- Kč měsíčně. platba se bude provádět pouze převodem na účet školy. - č. účtu 86-1834760297/0100, VS - 74, do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte.

1. platba (září 2019 - leden 2020) 500 Kč do 15. 9. 2019

2. platba (únor - červen 2020) 500 Kč do 15. 2. 2020

Sdílet