INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro rodiče

-          Tým mateřské školy:

o   Třída Motýlků: Kateřina Lustyková, DiS., Bc. Petra Tesařová

o   Třída Berušek: Štěpánka Vodrážková, Kristýna Kouřilová

o   Třída Rybiček (předškolní děti): Naďa Lahodová, Bc. Darina Koudelová

-          Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin. Děti se scházejí ráno od 6.30 ve třídě Berušek (2.patro), odkud si je v 7.00 vyzvedávají paní učitelky a odvedou si je na třídy Motýlci a Rybiček

-          Po obědě si můžete děti vyzvednout:

o   Motýlci: od 12.30 do 12.45 hodin

o   Rybičky a Berušky: od 12.00 do 12.15 hodin

-          Odpoledne po spinkání si lze děti vyzvedávat od 15.00 hodin, pokud se s paní učitelkou ve třídě nedomluvíte jinak

-          V 16.00 hodin se děti ze třídy Berušek a Rybiček spojují do oddělení Motýlků, zde děti pobývají až do 16.30 hodin, kdy končí provoz mateřské školy

-          Mateřská škola je po celou dobu provozu uzavřena – při příchodu a odchodu se používají čipy, které dostanete při nástupu dítěte do MŠ, cena dvou čipů je 200 Kč. U výchovu z MŠ je umístěn čip, kterým si můžete budovu otevřít v případě, že čip zapomene. Při vchodu prosíme, zazvoňte na paní učitelky. Děti vyzvedávat v době pro to určené – od 15.00 hodin a dovádět děti do MŠ do 8.30 hodin.

-          Důležitá telefonní čísla:

o   Mateřská škola: 519 517 294

o   Školní jídelna:   519 517 281

o   Základní škola: 519 517 292

-          E-mail MŠ:                         msdolnidunajovice@seznam.cz

-          E-mail školní jídelny:      sj@dolni-dunajovice.cz

-          Webové stránky MŠ:    www.zs-dd.cz

-          konzultační hodiny:

o   Motýlci: středa od 16.30 do 17.30 hodin             

o   Berušky: pondělí od 16.00 do 17.00 hodin

o   Rybičky: úterý od 16.00 do 17.00 hodin

-          Úplata za vzdělávání a stravné:

o   číslo účtu: 86-1834760297/0100

o   Každé dítě má přidělené své 4 –místné číslo – variabilní symbol -, platby se oddělují 2 číslicemi PŘED VS

§  ŠKOLKOVNÉ 300 Kč měsíčně – 52 +4 čísla (například: 521234)

§  POPLATEK ZA AKCE V MŠ 500 Kč za pololetí – 53 + 4 čísla (například: 541234)

§  PLAVÁNÍ – až bude upřesněno datum – 54 + 4 čísla (například: 541234)

§  STRAVNÉ – hradí se na měsíc dopředu vždy nejdéle do 15. dne v měsíci – v srpnu se hradí na září, v září na říjen atd. ) 99+ 4 čísla (například: 991234 )

Sdílet