KONZULTAČNÍ HODINY V MŠ

KONZULTAČNÍ HODINY V MŠ

Individuální konzultace

Vážení rodiče,

pro lepší informovanost, která pedagogům i rodičům umožňuje společný postup při výchově a vzdělávání dětí, jsou v naší mateřské škole zavedeny konzultační hodiny. Nejčastěji si paní učitelky s rodiči vyměňují drobné informace při každodenním styku, pro detailnější rozhovory jsou ale připraveny individuální konzultace. Předmětem těchto schůzek může být například školní zralost, informace o adaptačním období, rozvoj dítěte, stravování aj.

V případě zájmu si domluvte schůzku s třídními učitelkami.

 

Pro individuální konzultace jsou vyhrazeny v jednotlivých třídách tyto dny a hodiny:

·        Třída Motýlci:                               každou středu od 16.30 do 17.30 hodin

·        Třída Berušky:                              každé pondělí od 16.00 do 17.00 hodin

·        Třída Rybičky:                               každé úterý od 16.00 do 17.00 hodin

Sdílet