Základní informace o školní družině

Školní družina Dolní Dunajovice

Školní družinu najdete na ulici Lípová, v prvním patře budovy, v níž je umístěna i školní jídelna. Od školního roku 2018/19 budou otevřena dvě oddělení školní družiny. Děti se zde věnují různým činnostem.

Provoz školní družiny: 11.40 - 16.00

ŠD navštěvují žáci převážně mladšího školního věku 1. - 4. tříd. Měsíční poplatek činí 100 Kč, za který se kupují různé pomůcky. ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před odchodem domů či do jiných zájmových kroužků. Děti se zde seznamují s možnou škálou aktivit - pracovní a výtvarné činnosti, rozvoj pohybových a hudebně pohybových dovedností.

Ranní družina: 7.00 - 7.30  

Školní družina Perná

Školní družinu najdete v přízemí školy.  Děti se zde věnují různým činnostem.

Provoz školní družiny: 11.40 - 15.30

ŠD navštěvují žáci převážně mladšího školního věku 1. - 3. třídy. Může být zapsáno 15 dětí základní školy. Měsíční poplatek činí 100 Kč, za které se kupují různé pomůcky. ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před odchodem domů či do jiných zájmových kroužků. Děti se zde seznamují s možnou škálou aktivit - pracovní a výtvarné činnosti, rozvoj pohybových a hudebně pohybových dovedností.