Inovace výuky na ZŠ Dolní Dunajovice

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0079
Název projektu: Inovace výuky na  ZŠ Dolní Dunajovice
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.16  Zvyšování kvality ve vzdělávání  v Jihomoravském kraji II
Název a číslo oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Datum zahájení realizace projektu: 4. 1. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 3. 1. 2015

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky, modernizovat metody výuky, lépe motivovat žáky k vlastnímu učení a umožnit jim podílet se na výuce. Žáci budou používat tablety a výukový portál. Vyučující vytvoří a ověří studijní materiály, které budou po jejich evaluaci začleněny do ŠVP a využívány v dalších letech.

Důraz bude kladen na zlepšení klíčových kompetencí žáků, jejich motivace k dalšímu vzdělávání, na provázanost školních znalostí a běžného života, na zvýšení zájmu o dění ve škole i ze strany rodičů a široké veřejnosti. Zvýšení zájmu o životní prostředí a rozvíjení environmentální výchovy chceme dosáhnout formou projektových dnů, kratších i dlouhodobých projektů, vybudováním přírodovědného pracoviště, exkurzemi, výukovými programy a soutěžemi. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, čímž dojde ve zlepšení jejich kompetencí k výuce.

Cílová skupina - žáci

Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím dělené výuky a inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky:

Cílová skupina - pedagogové 

Pedagogickým pracovníků základní školy se poskytuje podpora v profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na:

Formou dalšího profesního vzdělávání skupiny pedagogických pracovníků v týmové spolupráci bude rovněž posílen podíl pedagogů na vytváření strategie školy v oblasti podpory digitálních technologií napříč vyučovacími předměty.

Klíčové aktivity projektu 

KA 1 - Vytvoření podmínek pro inovaci výuky

KA 2 - Inovace fyziky

KA 3 - Inovace matematiky

KA 4 - Inovace přírodopisu

KA 5 - Exkurze a výukové programy

Realizace projektu 

Datum zahájení projektu: 4. ledna 2013.

Předpokládané datum ukončení projektu: 3. ledna 2015 .

Financování projektu

Evropský strukturální fond

2 766 168,60 Kč, 85%

Státní rozpočet

488 147,40 Kč, 15%

Křížové financování

80 000,00 Kč, 2,46%

Celkové náklady projektu

3 254 316,00 Kč, 100%

Projektový tým 

Hlavní manažer projektu

Mgr. Miroslav Ivaniš
email: zs-reditel@dolni-dunajovice.cz, tel.: 724054723, 519517292

Hlavní koordinátor projektu

Mgr. Bronislava Trčková
email: trckovab@zs-dd.cz, tel.: 725485138, 519517292

Finanční koordinátor

Oldřiška Svobodová
email: zs@dolni-dunajovice.cz, tel.: 519517292

Koordinátor aktivity

Ing. Bronislava Čapková, Mgr. Věra Zouharová
capkovab@zs-dd.cz, v.zouharova@seznam.cz, tel.: 519517292

Výstupy projektu 

V rámci projektu vytvoří pedagogové učební materiály v těchto předmětech:

Bude vybudován e-learningový portál. Bude upravena školní zahrada a vybudováno přírodovědné pracoviště.

Sdílet