Tvoříme a mluvíme

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0234
Název projektu: Tvoříme a mluvíme
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.00 
Název a číslo oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Datum realizace: 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015

Projektový záměr - výzva 57

Projekt je realizován prostřednictvím čtyř klíčových aktivit.

Rozpočet

KA1 - Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy  - 204 112,00

KA2 - Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy - 66 952,00

KA3 - Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu - 26 176,00

KA4 - Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu - 249 300,00

Klíčová aktivita 1 byla naplněna během projektového dne 7. 12. 2015, kdy žáci 8. a 9. ročníku vyráběli žákovskou pomůcku do fyziky na měření sil.

V klíčové aktivitě 2 absolvovali naši učitelé školení zaměřená na projektovou výuku.

Klíčová aktivita 3 a 4 trvala více než 3 měsíce. Učitelé a žáci si rozvíjeli jazykové kompetence v anglickém jazyku s pomocí ICT.
 
 
 

Sdílet