Chceme být lepší

Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nového vybavení, nových metod a nástrojů dosáhnout zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin.

Cílová skupina - žáci

Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím dělené výuky a inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky:

Cílová skupina - pedagogové

Pedagogickým pracovníků základní školy se poskytuje podpora v profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na:

Realizace projektů 

Datum zahájení projektu: 15. září 2010.

Předpokládané datum ukončení projektu: 14. března 2013.

Financování projektu

Evropský strukturální fond

985 865,70 Kč, 85%

Státní rozpočet

173 976,30 Kč, 15%

Celkové náklady projektu

1 159 842,00 Kč, 100%

Projektový tým

Hlavní manažer projektu

Mgr. Miroslav Ivaniš
email: zs-reditel@dolni-dunajovice.cz, tel.: 519517292

Manažer projektu

Mgr. Bronislava Trčková
email: trckovab@zs-dd.cz, tel.:519517292

Finanční koordinátor

Oldřiška Svobodová
email: zs@dolni-dunajovice.cz, tel.: 519517292

Výstupy projektu 

V rámci projektu vytvořili pedagogové výstupy v těchto předmětech:

V případě, že máte o nějaký výstup zájem a chtěli byste ho vyzkoušet ve svých hodinách, stačí oslovit manažera, který Vám jej zašle na e-mail.

Sdílet