Šablony 22 - Všichni to dáme

Projekt je zaměřen zejména na vzdělávání pedagogů, setkávání rodičů, výměnu zkušeností s pedagogy jiných škol a doučování žáků ohrožených neúspěchem v ČJ, M a CJ.  Poprvé je do takového projektu zapojena také mateřská škola. Našemu projektu bylo přiděleno číslo  CZ.02.3.X/0.0/16_022/0004384. Škola a školka budou mít k dispozici 941 217 Kč do 31. 1. 2019. Projekt se realizuje od 1. února 2017.

V prosinci 2017 byla podána 1 ZoR ( Zpráva o realizaci).

Sdílet