Mléko do škol

Za účelem stimulace spotřeby mléka u mladé generace byla v zemích EU zavedena podpora na dodávky mléka a některých mléčných výrobků žákům vzdělávacích institucí. Také v ČR bylo v roce 1999 zavedeno opatření, které je zaměřeno na podporu spotřeby školního mléka za účelem snížení deficitu vápníku u dětské populace a zlepšení stravovacích návyků v budoucnosti. Po vstupu ČR do EU tento národní program podpory pokračuje, ale je přizpůsoben předpisům Evropského společenství.

Nařízení vlády 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů. Také naše škola se již   osmý rok zapojuje do tohoto programu (od roku 2003). Žáci mají možnost každé ráno před vyučováním zakoupit si  mléko nebo jiný mléčný výrobek dle aktuální nabídky.

 

Sdílet