Ovoce do škol

Naše škola se účastní projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je dětem 1. – 9. ročníků dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či 100% džusy. Projekt probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství. Za provádění projektu je zodpovědný Státní zemědělský intervenční fond, Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu, Ve Smečkách 33, Praha 1.

Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě a podporovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí.

V rámci projektu vznikly internetové stránky www.ovocedoskol.szif.cz, kde můžete nalézt zajímavé informace nejen pro školy (schválení dodavatelé, dodávané produkty, informativní příručka pro školy), ale také informace pro rodiče, děti a dodavatele.

K 1. září 2010 se naše škola přihlásila k projektu „Ovoce do škol“, který je podpořen z prostředků EU a z prostředků státního rozpočtu ČR. Tento projekt je vymezený nařízením Rady (ES) č. 13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízením vlády č. 478/2009 Sb.

Naše dodavatelská firma MK Fruit rozváží 2x měsíčně dětem 1. - 9. ročníku ovocné balíčky. Škola naopak tvoří doprovodné programy, které  obsahují projektové zahrnutí témat o zdravé výživě do jednotlivých předmětů, ochutnávku ovocných a zeleninových pokrmů a jiné. 

Tento projekt se osvědčil a nadále v něm budeme pokračovat. 

Sdílet