Přijímací řízení na střední školy

Důležité odkazy

Odevzdání přihlášek

Zákonný zástupce odevzdá 1-2 přihlášky (stejně vyplněné a potvrzené ředitelem ZŠ) řediteli gymnázia, SOŠ, SOU do:

 • 30. 11. na umělecké školy
 • 1. 3.     na gymnázia, SOŠ, SOU

Kritéria přijímacího řízení

Zveřejní ředitelé gymnázia, SOŠ, SOU + 2 termíny přijímacího řízení (pokud má škola navíc vlastní přijímací zkoušky) + další skutečnosti (např. účast na olympiádách) na webových stránkách školy do:

 • 30. 10. na umělecké školy
 • 31. 1. na gymnázia, SOŠ, SOU
 • !  žák si vybere 1 ze dvou termínů a uvede ho na přihlášku
 • !  stejný termín přijímacího řízení na dvou různých školách není důvodem pro vyhlášení náhradního termínu

Přijímací řízení

 • 2.1. - 15. 1.       talentové zkoušky na umělecké škole
 • 2.1. - 15. 2        talentové zkoušky na gymnázia se sportovní přípravou
 • 15.1. - 31. 1.     talentové zkoušky na konzervatoře
 • 22.4. - 30. 4.     přijímací zkouška na SOU s výučním listem (i zde může žák v tomto termínu konat zkoušku)

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NA GYMNÁZIA a SOŠ

 • !!! termín si žák nevybírá (je daný):   
  • 12.4. a 15.4. 2019 čtyřletý typ studia                                                                  
  • 16. 4. a 17. 4. 2019 šestiletý a osmiletý typ studia
 • Každý žák může zkoušku konat 2 x, počítá se mu lepší výsledek, nesmí být menší než 60% (v 1. termínu žák vykoná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1. místě a v 2. termínu ve škole, která je na přihlášce uvedena na 2. místě)
 • !!! pokud střední škola má navíc vlastní přijímací zkoušku, žák si vybere jeden ze dvou termínů (12. 4. – 28. 4.) a uvede ho na přihlášku
 • pokud žák nevyužije možnosti konat zkoušku 2x, tak mu je automaticky započítán výsledek z 1. termínu na obě školy
 • pokud se žák pro vážné důvody nemůže dostavit na přijímací zkoušku, písemně se do 3 dnů od řádného termínu omluví řediteli dané školy (náhradní termín přijímací zkoušky: 13. 5. a 14. 5. 2019)

Rozhodnutí o přijetí

 • ředitel gymnázia, SOŠ, SOU ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení nebo do 2 dnů po konání 2. termínu přijímacího řízení a poté zveřejní rozhodnutí přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí
 • bez přijímacích zkoušek ředitel zveřejní rozhodnutí nejdříve 22. 4., nejpozději 30.4.

Zápisový lístek

 • ředitel ZŠ vydá pouze 1 (vede evidenci)
 • !!!  do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdá zákonný zástupce řediteli gymnázia, SOŠ, SOU. Nebude-li v tomto termínu zápisový lístek doručen, může ředitel místo obsadit jiným uchazečem.
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze 1x, podruhé ho lze použít, pokud byl žák přijat na základě odvolání nebo pokud byl přijat na školu s talentovou zkouškou a následně i na školu bez talentové zkoušky

Možnosti v případě nepřijetí

 • odvolání do  !!!  3 pracovních dnů od doručení nepřijetí
 • odvolání s žádostí o možnost posouzení o přijetí na volná místa ( autoremedura)
 • podat si neomezený počet přihlášek na  2.termín (případně další termíny) přijímacího řízení, pokud jsou volná místa, rozhodnutí o přijetí se zveřejní bez zbytečného odkladu