Projektový den - 100 let republiky

Dne 26. 10. 2018 proběhl v naší škole projektový den na téma „Oslavy 100. výročí vzniku Československa“. Činnosti byly naplánovány tak, aby žáky zaujaly, a aby se děti také o celé této epoše něco nového dozvěděly.

Celá akce pak byla zakončena sportovním kláním nazvaným „Zátopkův běh“. Žáci 1. stupně běhali 500 m a žáci 2. stupně 1000 m. Všichni k tomu přistoupili velmi zodpovědně a někteří se vydali ze všech sil. Výherci závodu obdrželi medaile a sladkou odměnu, kteréžto pro nás zakoupil Spolek rodičů Dolní Dunajovice, za což jim velice děkujeme.

Máme za to, že celý den probíhal ve velmi vlasteneckém duchu a všichni odcházeli domů spokojeni.

Více informací sdělíme příští týden

Sdílet