Sběr papíru - 14. - 15. listopadu 2018

Sběr tříděného papíru se uskuteční ve dnech 14. a 15. listopadu 2018, od 14:00 - 17:00 hodin vedle kina.

Odebíráme pouze noviny, časopisy, karton - pevně svázané do balíčků.

Nejlepší "sběrači" z každé třídy budou odměněni.

Získané finanční prostředky použijeme ve prospěch žáků naší školy. 

Zapojit se mohou i děti z mateřské školy.

Sdílet