Zápis do 1. třídy 2021/2022

 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, příspěvková organizace oznamuje, že

                                            Zápis do 1. třídy   

vyplníte požadované údaje, můžete vložit další dokumenty a odešlete přihlášku. Na Váš mail obdržíte potvrzení a tuto přihlášku v podobě pdf dokumentu.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dětí, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015), a dětí s odkladem povinné školní docházky, který byl udělen v minulém školním roce.

K povinné školní docházce může být přijato i 5ti-leté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, a u dětí narozených od 1. 1. 2016-30. 6. 2016 i vyjádření dětského lékaře.

Do školy dodejte:

následujícími způsoby (bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole): 

Upozorňujeme zákonné zástupce, že k žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit dva dokumenty:

Pokud v současné situaci tyto dokumenty v daném termínu mít nebudete, tak do 30. 4. 2021 podáte žádost o odklad a správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře.

Všechny formuláře najdete na záložce : Pro žáky a rodiče - Zápis do 1. třídy

Pokud nemáte možnost vytisknout si formuláře, budou k dispozici od 1. 4. 2021 ve škole v úředních hodinách.

 

 

Sdílet