Ukliďme svět, ukliďme Česko

Žáci II. stupně naší školy se zapojili do podzimního úklidu v rámci akce ,,Ukliďme svět, ukliďme Česko“, organizovanou Českým svazem ochránců přírody.

 Akce proběhla v pátek 18. září, pod dohledem pedagogů a ve spolupráci s OÚ Dolní Dunajovice, který zajistil odvoz odpadu.

Lokalitami, ve kterých byl sběr prováděn, byly větrolamy v okolí obce. Odpad byl sbírán a tříděn do plastových pytlů. Byla dodržena všechna bezpečnostní a hygienická pravidla.

Žáci pracovali aktivně a s výsledkem úklidu byli spokojeni jak žáci, tak i učitelé a OÚ.

                                  

Sdílet