Oznámení

Oznamujeme tímto, že v souladu s Nařízením mimořádného opatření
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje Brno č. 3/2020 jsou školní hřiště i tělocvična školy až do odvolání pro veřejnost uzavřeny.

Sdílet