Školní rok 2020/2021

               Zahájení školního roku 2020/21 - 1. září 2020

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Dolní Dunajovice oznamuje, že školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8,00 hodin v základní škole v Dolních Dunajovicích.

Rodiče žáků 1. ročníku se mohou zahájení školního roku zúčastnit bez omezení.

Žáky z Brodu nad Dyjí, kteří využívají hromadnou dopravu,  očekáváme až po příjezdu linky 105 (odjezd z Brodu nad Dyjí v 7.41 hod.)

Pro žáky I. a II. ročníku v Perné proběhne zahájení v 8,00 hodin v kapli Obecního úřadu Perná. 

Škol a školských zařízení se netýká mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které zakazuje pohyb a pobyt všem osobám bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách vybraných staveb. (roušky, respirátory, ... nejsou povinné)

Při vstupu do budov školy je nutná dezinfekce rukou.

Vedoucí školní jídelny v Dolních Dunajovicích oznamuje všem strávníkům, že v úterý 1. 9. 2020 se vaří pro mateřskou školu a cizí strávníky. 

Pro žáky základní školy se bude vařit od středy 2. 9. 2020.  

Žáci školy, kteří budou mít zájem o stravování, se přijdou během pondělí a úterý přihlásit do školní jídelny (možno i telefonicky na tel. č. 519 517 281).

 

Sdílet