Stanovení úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání

Oznamujeme tímto rodičům výši příspěvku rodičů na částečnou úhradu nákladů v mateřské škole za předškolní vzdělávání (školkovné) a ve školní družině za zájmové vzdělávání - viz dokumenty.

 

Sdílet