Online výuka v době mimořádného opatření

Vážení rodiče, žáci,

po úvodních informacích zveřejněných na webu školy a Edookitu upřesňujeme, jak bude probíhat náhradní (distanční) výuka v době mimořádného uzavření škol (dle nařízení MZ od 11. 3. 2020 do odvolání).

Žáci budou vzděláváni formou samostudia dle pokynů jednotlivých vyučujících. Tyto podklady budou žákům (současně i rodičům) průběžně zasílány prostřednictvím Edookitu. Doporučujeme, aby se žáci i rodiče pravidelně seznamovali s novými zprávami a učebními materiály na Edookitu a průběžně plnili zadané pokyny a úkoly od vyučujících. V případě nejasností či dotazů k zaslaným úkolům mohou žáci kontaktovat své vyučující přes Edookit.

Nejsme ale jediná škola, která tento systém používá, proto dochází občas k časovému zdržení , popř. drobným výpadkům.

 

Důležité!

Pokud máte vy nebo vaše dítě jakýkoliv problém s přihlášením či používáním Edookitu (např. od začátku školního roku nebyl přístup dosud aktivován), kontaktujte mailem zástupkyni ředitele Mgr. Trčkovou (trckovab@zs-dd.cz).
Zejména v současné situaci je žádoucí, aby přístup do Edookitu aktivně a pravidelně používali jak rodiče, tak i žáci. 
Děkujeme všem za vstřícnost, pochopení a spolupráci v této složité situaci.

Sdílet