Projektový den "Sametová revoluce"

Projektový den „Sametová revoluce“

V pondělí 18. 11. se žáci naší školy sešli, aby společně s našimi učiteli oslavili třicetileté výročí svobody od sametové revoluce. Tato revoluce znamenala období různých politických změn mezi 17. listopadem a 29. listopadem roku 1989, které vedly k pádu komunismu a zřízení demokracie.
Jak ale tuto situaci vysvětlit dětem na základní škole, které jsou na prvním stupni? Nejlépe formou her. Proto si naši učitelé připravili nejrůznější aktivity k tomuto tématu, jako byla například výroba transparentů, které se nosily ve dnech revoluce,  pouštění pohádek, krátkých filmů atd. na téma Česká republika, státní symboly, státnost, národnost atd. a diskuze na daná témata podle věku a zájmů. Pro druhý stupeň žáků naší školy byl připraven projekt, který nesl název „Měsíc filmu na školách“ a do kterého se naše škola zapojila a tak měla možnost získat materiály z období sametové revoluce, se kterými mohli naši pedagogové pracovat. Součástí tohoto projektu byla navíc sekce s názvem „Naše revoluce“, která obsahovala několik dokumentů, se kterými se dá pracovat a naše škola této nabídky využila. Proto jsme se rozhodli našim žákům druhého stupně promítnout dokumenty s názvy:

·         Největší přání 1989 / Jan Špáta / ČR / 1989, 2019 / 30 min.

 Jaká měli největší přání mladí lidé v Československu v roce 1989? A co jim v té době nejvíce vadilo? Sestřih dokumentu Jana Špáty nás při hledání odpovědí zavede mezi metalové nadšence, punkáče, fotbalové fanoušky, folkaře, trampy, maturanty či čerstvě odvedené brance, které čekají dva povinné roky na vojně. Z pestré škály nejrůznějších názorů vysvítá, jak důležité byly pro většinu z nich hodnoty, jako je láska a pravda. „Člověk nemůže říct pravdu, aniž by se bál, že mu to někdo omlátí o hlavu.“ I takto popisují ve filmu mladí lidé stav společnosti v socialistickém Československu krátce před sametovou revolucí.

 

·         1989: Z deníku Ivany A. / Karel Strachota / ČR / 2014 / 42 min

 Předlohou filmu se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa. Maturitní ples kontrastuje s událostmi Palachova týdne; otravné oslavy 1. máje a memorování sovětských reálií k blížící se maturitě s první cestou na „Západ“; radostné zážitky posledních školních prázdnin s nástupem do nevábného zaměstnání a vyhlídkami na budoucí šedivý život. Přichází sametová revoluce...
Snímek Karla Strachoty je syntézou skutečných deníkových záznamů, sekvencí ze zpravodajských a publicistických pořadů, ukázek z dobového tisku, soukromých dokumentů a fotografií. Originální filmová výpověď o době před 30 lety, obohacená animacemi a výraznou hudbou, je určena zejména mladé generaci.

 

Po promítnutí těchto dokumentů se žáci aktivně zapojili do řešení nejrůznějších aktivit spojených s rokem 1989. Cílem těchto aktivit bylo seznámit se s průběhem sametové revoluce, podívat se na události roku 1989 v Československu očima středoškolačky a dozvědět se o událostech posledního roku komunistického Československa. Dále se žáci naučili porovnat hodnoty lidí ve svobodné a nesvobodné společnosti, diskutovat o období vlády komunistického režimu a definovat různé rozměry lidských hodnot.

 

Poté se žáci odebrali do svých kmenových tříd, kdy začali zpracovávat své projekty. Každá třída má své specifické zadání a výsledky těchto prací brzy zveřejníme na našem webu.

 

Soudě dle reakcí našich žáků akce splnila svůj účel a přiblížila jim události, které výrazně ovlivnily směřování ve všech sférách naší společnosti dodnes.

Sdílet