Projektový den - Perná

Při příležitosti 30. výročí sametové revoluci jsme s dětmi 1. a 2. třídy v Perné zasadili v areálu místní Sokolky LÍPU SRDČITOU. Zaměstnanci obecního úřadu přichystali potřebnou jámu a všechny děti se aktivně zapojily do sázení. Nakonec byl stromek zajištěn kůly a pletivem proti možnému okusu zvěře. Nechybělo ani malé občerstvení – teplý lipový čaj s medem, citrónem a malá sladkost. Děkuji za účast jedné mamince, která si našla čas a přišla se podívat. Poděkování také patří Obecnímu úřadu v Perné za pomoc při sázení a podporu celé akce.

 

Mgr. Ladislava Charvátová, tř. uč.

 

 

Sdílet