Evropský školský sportovní den

Evropský školský sportovní den, European School Sport Day 2019


Naše škola se letos zapojila do mezinárodní akce Rozhýbejme školy 2019. Akce, které se zúčastnily všechny třídy,  se konala 27. 9. (pro 2. stupeň) a 30. 9.  (pro druhý stupeň).

ESSD je školní den věnovaný zábavě, společné hře a propagaci pohybové aktivity. Hlavním cílem této akce je podpořit pohybovou aktivitu a zdraví na mezinárodní úrovni a zapojit co nejvíce dětí a mladých lidí, škol a organizací. Evropský školský sportovní den dosud inspiroval 1,5 milionu studentů ve 20 zemích k aktivitě prostřednictvím zapojení do projektu #BeActive. Naše škola se akce zúčastnila letos poprvé a věříme, že se tak stane každoroční tradicí. Více informací nalezte na http://www.essd.eu

Sdílet