Den otevřených dveří

V květnu měli rodiče možnost v rámci Dne otevřených dveří nahlédnout do výuky. V průběhu vyučování strávili jednu vyučovací hodinu (někdo i více) v kmenové třídě svého dítěte. Někteří se dokonce zapojili do aktivit společně se svými dětmi.

Nejedná se o žádnou novinku. Již v minulosti takové akce nárazově proběhly. Nyní se budou opakovat v pravidelných intervalech 1 krát za pololetí. Věříme, že přes velké pracovní vytížení rodičů, budeme moci alespoň některé z nich opět ve škole přivítat.

Děkujeme všem zúčastněným rodičům a těšíme se na podzimní pokračování.

Sdílet