Výtvarná výchova - PERENSKÝ PLENÉR

Perenští výtvarníci tvořili v plenéru - to znamená venku. Využili jsme znalostí učiva prvouky o keřích a stromech. Krásně kvetoucí šeříkový keř každý výtvarník umělecky přenesl na čtvrtku papíru pomocí křídového pastelu a temperové barvy. Nechyběla ani výstava všech povedených prací a obdiv kolemjdoucích.

Mgr. Ladislava Charvátová, tř. učitelka

Sdílet