Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy
(vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1.9.2017)
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019/2020 se koná  8. dubna 2019 

v budově

a) ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice, okres Břeclav; Hlavní 82. (od 14:30 hodin)
b) MŠ Perná, Perná 88 (od 14.00 hodin)

dle časového rozpisu.

K zápisu se dostaví děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Může být přijato i pětileté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, a u dětí narozených od 1. 1. 2014 - 30. 6. 2014 i vyjádření pediatra.

Dítě by se mělo zápisu aktivně zúčastnit. Stejně tak je vyžadována účast alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte, jedině ten totiž může požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Sdílet