Návštěva Archeoparku

V pátek 29. 3. 2019 žáci 1. a 2. ročníku Perná navštívili ARCHEOPARK v Pavlově.V edukačním programu s názvem Šamanova loutka se děti seznámily se šamanem, kterého nakreslily a vyrobily šamanský oděv z vlastnoručně nasbíraných přírodnin. Nechyběla ani čelenka. Poté se všechny děti staly šamany a rituálem bubnů, chrastítek, zpěvů a tanců vyléčily paní učitelku. Program se moc líbil. V Pavlově jsme ještě stihli navštívit Yacht club a prohlédnout si lodě a plachetnice. Cestou na autobus jsme obdivovali architekturu barokních domů a kostel. 
Akce se nám vydařila a všem se moc líbila.
Mgr. Ladislava Charvátová, třídní učitelka

Sdílet