Přerušení provozu školní družiny

 Na základě § 8, odst. 2, vyhlášky č. 74/2005 ve znění 163/2018 přerušuji provoz školní družiny v době školních prázdnin dne 1.2.2019 (pololetní prázdniny) a ve dnech 11.2.2019 až 15. 2. 2019 (jarní prázdniny). Vyhlášení přerušení provozu  je zveřejněno na webových stránkách školy, zákonní zástupci byli informováni písemným sdělením. Vyhlášení přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

                                                                    Mgr. Vladimír Mikel, v.r.

Sdílet