Ředitelské volno

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na dny:

3. a 4. ledna 2019 z organizačně provozních důvodů ředitelské volno.

V těchto dnech budou probíhat revize topné soustavy ve všech budovách (základní škola, mateřská škola, školní jídelna).

V tyto dny škola nebude zajišťovat školní stravování. Mateřská škola a školní družina rovněž nebudou v provozu.

                                                                            Mgr. Vladimír Mikel, ředitel školy

                                                                         V Dolních Dunajovicích, 29. 11. 2018

Sdílet